Dimming the Sun

Experiment Bill Gates is, naast zijn functie als belangrijke aanjager van de wereldwijde virusmaatregelen en het daaraan gekoppelde vaccinatiebeleid, ook zeer geïnteresseerd in klimaat verandering. En omdat het volgens Bill allemaal niet snel genoeg gaat, steunt hij nu (financieel) de ontwikkeling van zon-verduistering-technologie een techniek die mogelijk zonlicht weerkaatst uit de atmosfeer van de aarde,...

Auto van de toekomst

The camera and lenses are the most important stuff for the photographer. You can not be a good photographer without the tools to shoot pictures. And the quality of this equipment is as important as your skills level. You can be a great photographer, but without a decent camera, everything will go wrong. Due to that, I’m glad to introduce you to some of my everyday work helpers.

Copyright Korf Design.

Got It!
Back to Top